Tukea henkilöstön hyvinvointiin – Active Life

Active Life ohjelman kautta luodaan Yksilöllinen Energiasuunnitelma, jonka avulla opitaan asteittain muuttamaan arkipäivää. Muutosprosessin tuloksena luodaan elämään tasapaino työn, vapaa-ajan, liikkumisen, ravinnon ja levon suhteen. Lähtökohtana on uudistamisvaiheen tunnistaminen yksilötasolla. Tavoitteena tunnistaa terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon merkitys yksilöllisessä toteutuksessa. Toimintaperiaatteena on pienten muutosten asteittainen omaksuminen riittävän pitkän prosessin aikana.

Tie hyvinvointiin lähtee arvojen analysoinnista ja arjen valintojen pohdinnasta. Tarkastelemme miten arvot säätävät rutiineja ja tukevat hyvinvointia.