Hyvinvointiluennot

Teemoina hyvä uni/unettomuus, aivojen hyvinvointi ja huoltaminen, terveellinen ravinto, liikunta, rentoutuminen, lepo tai kehon huolto.

Luento voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Teemojen ympärille voidaan kehittää myös työhyvinvointipäiviä tai työhyvinvointiin tähtääviä muita toimenpiteitä.

Luennolla käydään läpi myös kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin konsepti. Sen tavoitteena on kertoa mistä osa-alueista hyvinvointi koostuu ja miten jokainen voi omilla valinnoillaan siihen itse vaikuttaa.