Hyvä uni -valmennusohjelma

Eväät hyvään uneen ja apua unettomuuteen

Uni on hyvän terveyden oleellinen lähde – uni on elämämme kapellimestari. Vaikka emme noudattaisikaan kaikkia hyvän ravinnon ohjenuoria tai emme liikkuisi suositusten mukaisesti, pysymme kuitenkin suhteellisen hyvinvoivina ja terveinä. Sen sijaan jos tingimme unesta, sen laadusta ja pituudesta, on väistämättä seurauksena hyvivointiin ja terveyteen liittyviä haasteita.

Tällä hetkellä joka viides suomalainen kärsii pitkäaikaisesta unihäiriöstä ja yli 300 000 meistä käyttää säännöllisesti unilääkkeitä. Tähän haluan omalta osaltani tuoda helpotusta ja auttaa suomalaisia löytämään Hyvän Unen.

Hyvä uni ei ole itsestäänselvyys, se vaatii vaalimista. Suurin osa meistä pystyy vaikuttamaan omaan nukkumiseensa arkielämän pienillä valinnoilla. Uni on päivän peili ja uni myös määrittelee seuraavan päiväsi.

Yksinkertainen ja edullinen keino parantaa omaa hyvinvointia ja terveyttä on panostaa nukkumiseen. Hyvä uni kompensoi kuormittavuutta sekä ennaltaehkäisee sairauksia ja elämän rasitteita.

Hyvä Uni -valmennusohjelma

Tarjoaa tietoja unesta ja sen merkityksestä hyvinvointiin, sekä taitoja hyvän ja levollisen unen löytämiseksi

Kohderyhmänä yksilöt ja yritykset

Ohjelman alussa pidettävät Hyvä Uni -luennot tarjoavat syventävää tietoa unesta ja sen vaikutuksesta ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Käymme läpi unettomuutta ja sen tyypillisimpiä syitä, sekä sen vaikutuksia arkeen. Luento tarjoaa myös runsaasti erilaisia vinkkejä rentoutumiseen ja hyvän unen petaamiseen.

Osallistujalle luodaan yksilöllinen suunnitelma, jonka kautta jokainen saa henkilökohtaista tukea ja vinkkejä oman hyvinvoinnnin kehittämiseksi tai uniongelman ratkaisemiseksi. Tarjottuja menetelmiä kokeilemalla on mahdollisuus löytää itselle sopivia keinoja unen laadun parantamiseksi.

Monipuolinen tukimateriaali ja käytännönläheiset vinkit unen huoltamiseen.

Henkilökohtainen ohjaus ja ryhmän niin halutessa koko valmennusryhmän tuki.

Optiona Firstbeat Hyvinvointianalyysi. Se tarjoaa mitattua tietoa oman stressitason tunnistamiseksi, palautumisen analysoimiseksi sekä konkreettisen tiedon unen kestosta ja sen palauttavuudesta. Firstbeatin uutena ominaisuutena on kestävyyskunnon mittaaminen.

Lisäksi yrityksille asiaa riittävän unen vaikutuksesta työn tuottavuuteen ja yrityksen tulokseen, työyhteisöön, sairauspoissaoloihin sekä työtapaturmiin. Pohdimme yhdessä miten yritys voisi omilla toimillaan vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin, sekä riittävän unen ja levon saamiseen.

Hyvä Uni -luento

Räätälöity paketti kuulijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Tavoitteena on tarjota selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa unesta, unettomuudesta ja unen merkityksestä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Luennon lopussa voidaan tehdä erilaisia rentoutusharjoituksia.

Hyvän Unen mittaaminen

Tarjoan myös apua sopivan menetelmän löytämiseksi unen mittaamiseen tai unen laadun analysoimiseen. Menetelmien ja välineiden viidakko on runsasta ja hintahaitari suurta. Löydämme halutessasi yhdessä juuri sinulle tai yrityksellenne sopivan keinon unen mittaamiseen.